zde se nacházíte:
Úvod > Obecní úřad > Život v obci > Sběrný dvůr, ČOV

Sběrný dvůr, ČOV

Dočasné úložiště kontejnerů

Otvírací doba: každou sobotu 08:00–12:00

Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad:
kov, papír svázaný do balíků, plasty (pet lahve, igelity) v zavázaných pytlích, sklo barevné i bílé, staré hadry, běžný komunální odpad a stavební suť.

Svoz PET lahví a nápojových kartonů:
5.1., 2. 2.,  2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 27. 9., 26. 10.,  23. 11. a 21. 12. 2021.Čistírna odpadních vod

ČOV Brumovice byla spolufinancována Ministerstvem zemědělství a Jihomoravským krajem