zde se nacházíte:
Úvod > Život v obci > Katalog kontaktů > Sběrný dvůr, ČOV

Sběrný dvůr, ČOV

Dočasné úložiště kontejnerů

Otvírací doba: každou sobotu 08:00–12:00

Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad:
kov, papír svázaný do balíků, plasty (pet lahve, igelity) v zavázaných pytlích, sklo barevné i bílé, staré hadry, běžný komunální odpad a stavební suť.

Svoz PET lahví a nápojových kartonů:
8.1., 19. 2.,  19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 29. 10.,  26. 11. a 27. 12. 2019.

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019 se uskuteční:
12. 1., 6. 4., 13. 7. a 5. 10. 2019.

Čistírna odpadních vod

ČOV Brumovice byla spolufinancována Ministerstvem zemědělství a Jihomoravským krajem