zde se nacházíte:
Úvod > Život v obci > O obci Brumovice > Turistické zajimavosti

Turistické zajímavosti

Obcí Brumovice procházejí dvě z Moravských vinařské stezek, při jejichž projíždění se můžete těšit krásou jižní Moravy. Stezky vznikly nedávno a pro turisty jsou krásným spojením všeho, co Vám může náš kraj nabídnout.

Velkopavlovická vinná stezka

Barevnou krajinou „modrých hor“, bezlesým „krajem beze stínu“ i kultivovaným územím Lednicko-valtického areálu vede více než sto kilometrů Velkopavlovické vinařské stezky. Vydejte se po stezce mezi vinohrady a navštivte malebné uličky s otevřenými sklepy, které určují tvář požehnané vinařské oblasti nejlepších červených vín ve střední Evropě. Vychutnejte si táhlá stoupání v kopcích Ždánického lesa, odměnou vám budou daleké výhledy do údolí folklórní oblasti Hanáckého Slovácka, shlédněte romantické stavby Lednicko-valtického areálu a kochejte se harmonickou krajinnou kompozici Lichtenštejnů, která patří mezi nejvýznamnější kulturní památky lidstva. K mimořádným zážitkům putování po stezce patří ochutnávky nejlepších vín podoblasti ve Stálé vinařské expozici v Hustopečích, krása lidové architektury ve sklepních uličkách a poznání území, které bylo pro svou výjimečnou hodnotu zapsáno do seznamu památek chráněných UNESCO.

Moravská vinná stezka

je páteřní trasou ojedinělé sítě regionálních cyklistických tras procházejících malebnou krajinou jižní Moravy, která nese název Moravské vinařské stezky. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Církevní památky

Římskokatolický kostel - fara

Fara se v Brumovicích připomíná již roku 1478. Původní brumovický kostel byl r.1637 docela zničen a vypálen nepřátelskými Kuruci. Stejný osud potkal i obec, mnoho obyvatel se odtud vystěhovalo. 79 let po této tragické události (r.1716) nechala zbožná majitelka hodonínského panství Marie Antonie z Lichtenštejna vystavět v Brumovicích kapli sv. Antonína Paduánského. V roce 1784 byla rozšířena na kostel. Ten byl při přestavbě v r.1903 zvětšen a opatřen věží. V nikách lodě jsou umístěny boční oltáře Panny Marie a Božského srdce z doby po r.1880. Z téže doby je i mramorová kazatelna. Moderní varhany jsou dílem M. Strnisky z Uherského Hradiště.

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické

Brumovice patří ke klobouckému sboru, v r. 1901 byla založena kazatelská stanice. Modlitebna byla vystavěna v roce 1927, slavnostní otevření se konalo 8.9.1927.

Pamětní deska J. Herbena

V Brumovicích se 7. května 1857 narodil publicista a spisovatel dr. Jan Herben, souputník T. G. Masaryka.

Jan Herben stál r.1886 při zrodu oblíbeného časopisu Čas, jež si získal svůj věhlas čistým a poctivým novinářským projevem. Z tvorby dr. Jan Herbena vzpomeňte románovou kroniku Do třetího a čtvrtého pokolení, Hostišov a nebo posmrtně vydanou knihu Brumovice. Herben se až do konce svého života zajímal o všechno, co se v Brumovicích událo a nikdy na rodnou vísku nezapomněl. Zemřel na Štědrý den r.1936 a byl pochován na pražském Olšanském hřbitově.

Na rodném domě Dr. Jana Herbena v Brumovicích je umístněna, jako symbol vzdání holdu slavnému rodákovi, pamětní deska od Antonína Lhotáka z roku 1937.

Hody

Přijďte nasát vůni zvyků a tradic předávaných z generaci na generaci. Nabídneme Vám nejen ochutnání vína z Brumovic, ale také krásný pohled na místní bohaté kroje, zvyky a naše tradice, jakými jsou např. stavění několika metrové hodové máje, krásný krojovaný průvod obcí či tradiční Brumovickou zavádku.

Zajímavá místa v okolí

  • Klobouky u Brna
  • Hustopeče u Brna
  • Morkůvky
  • Kobylí na Moravě
  • Boleradic
  • Bořetice
  • Terezín
  • Čejkovice