zde se nacházíte:
Úvod > Život v obci > Sběrný dvůr, ČOV

Sběrný dvůr, ČOV

Dočasné úložiště kontejnerů

Otvírací doba: každou sobotu 08:00–12:00 hodin.

                       a  od 24.4. každou středu od 17:00 do 19:00 hodin

Před Vánočními svátky bude otevřeno  dne 23.12 od 8:00 do 12:00 hodin a 30.12. od 8:00 do 12:00 hodin.

Na sběrný dvůr se může vozit následující odpad:
kov, papír svázaný do balíků, plasty (PET lahve, igelity) v zavázaných pytlích, sklo barevné i bílé, staré hadry, běžný komunální odpad a stavební suť.

Svoz PET lahví a nápojových kartonů: (plasty zvlášť a nápojové krabice zvlášť do pytlů)
2.1., 13.2., 12.3., 9.4., 6.5., 4.6., 1.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. a 17.12. 2024.

Svoz odpadů:

2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 25.3., 9.4., 23.4., 6.5., 21.5., 4.6., 18.6., 1.7., 16.7.,30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11.,19.11., 3.12., 17.12., 30.12. 2024Čistírna odpadních vod

ČOV Brumovice byla spolufinancována Ministerstvem zemědělství a Jihomoravským krajem