zde se nacházíte:
Úvod > Život v obci > Kultura, sport a organizace

Kultura, sport a organizace

Nejbližší akce

Organizace

Sokolovna Brumovice / obsazenost

Budova sokolovny byla slavnostně otevřena r. 1926

Sbor dobrovolných hasičů

Opluštil Karel, starosta
T: +420 721 850 024

Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce

Brumovice 155, 691 11 Brumovice

Divadelní spolek Brumdivoch (brumovičtí divadelní ochotníci)

Všechno to začalo velmi nenápadně. Sešla se skupina nadšenců a domluvila se, že zkusí pro místní děti zahrát divadlo. Naším prvním představením byla pohádka „O Popelce trochu jinak."  Neměli jsme žádné zkušenosti, kostýmy ani kulisy. Ale do nácviku jsme  se  pustili s velkou chutí.  Učili  jsme se mluvit nahlas  a srozumitelně, netočit se zády k divákům, nezakrývat  svým tělem ostatní herce. Kostýmy jsme si vypůjčili v divadle, kulisy jsme vyrobili.

Velmi nás potěšilo, že naše první představení mělo u diváků úspěch. Přišli malí, ale i ti velcí a protože se všem moc líbilo, zahráli jsme ho ještě jednou.

Od našeho prvního divadla uplynulo již šest let a my jsme za tu dobu odehráli pět představení.  Po Popelce  to  byly „Rychlé šípy", potom  čtyři  krátké  pohádky s názvem  „Měla babka čtyři jabka"  a  vloni pohádka  „Čáry báby Cotkytle  aneb  Tři zlaté zuby děda Vševěda."   Snad  jsme se  za tu  dobu něco naučili.  Kostýmy  už  máme svoje  (šije paní režisérka),  kulisy  jsou  téměř profesionální  a také máme  každé představení nasvícené. Nejtěžší ale je vybrat scénář, který zaujme nejen děti, ale i dospělé. Smích diváků a naplněné hlediště nám prozrazuje, že naše volba je správná.

Posledním představením, které jsme odehráli, byla  veselá pohádka „Elixír a Halíbela", kterou zhlédli nejenom místní obyvatelé, ale i lidé z širokého okolí a žáci ze sousedních škol.

I když pro nás v našem věku není jednoduché zapamatovat si texty, při nácviku často zlobíme paní režisérku, chodíme pozdě  na zkoušky; přesto všechno hrajeme s chutí a rádi. Naší největší odměnou je to, že na představení chodí stále více diváků a až na malé výjimky slyšíme samá pochvalná hodnocení.

Za všechny e-mail od ředitele ZŠ Kobylí pana Vlastimila Jandy: „Tak se dostávám k poděkování za pěkné divadlo, bylo vidět, že se baví děti i herci. Moc pěkné."

Současní členové

Bielová Jarmila
Kadlecová Irena
Krejčiříková Hana
Kulíšková Eva
Kunická Veronika
Líznarová Květa
Michnová Marie
Miklík Josef
Musil Zdeněk
Otáhal Miroslav
Otáhalová Věra
Peřinová Helena
Pučálková Dana
Ševčík Milan
Štach Daniel

Myslivecké sdružení

Myslivecká společnost užívá převážně polní honitbu o rozloze 833 ha, dále pak lesní honitbu o rozloze 52 ha.

Společnost má 14 členů, předseda společnosti - Ing. Jakubčík František, myslivecký hospodář - Hrabec Vladimír.

V honitbě se loví drobná zvěř, srnčí zvěř, daňčí zvěř, černá zvěř a veškerá škodná zvěř.

V honitbě je umístěno několik krmných zařízení, o které musí členové společnosti pečovat. 

Brigádní činnost členů se zaměřuje především na údržbu lovecké chaty a jejího okolí, dále na zajištění krmiva pro zvěř na zimní období.

Myslivecká společnost vlastní loveckou chatu v areálu bývalé cihelny.

V případě zájmu o členství ve společnosti kontaktujte Ing. Jakubčíka.

Ing. Jakubčík František
T: 723230568

Moravský rybářský svaz

CARPE DIEM - Michal Huvar

Miroslav Tiefenbach
Brumovice 175, 691 11
T
: 519 423 378
E: carpe@carpe.cz 
www.carpe.cz 

Arkénie

Brumovice 396, 691 11
T: 519324653
E: Arkenie@betlem.org

Mirandie
691 11 Brumovice 438

SPOLEK BRUMOVICKÝCH VINAŘŮ, z.s.

Brumovice 77, 691 11
IČ:  22812521
E: info@vinaribrumovice.cz

František Ševela, předseda spolku
T: 777 078 235

Ing. Petr Cichra, jednatel
T: 775 310 293
www.vinaribrumovice.cz

Základní umělecká škola Klobouky u Brna

Bří.Mrštíků 70/2, 691 72 Klobouky u Brna
T: 519 419 143
M: 732 779 971
E: zus.klobouky@tiscali.cz
zusklobouky.czweb.org